Motto tygodnia: Matko Boska! Prezydentem nie będzie Zdanowska?

Europa, która była nosicielem Dobrej Nowiny na cały świat, jakoś podupadła w wierze, Ewangelia jest wypychana poza nawias. (…) Iskra, która odnowi Europę, może wyjść z Polski i może wyjść z Europy Wschodniej. Musimy stanąć do walki duchowej, żeby oprzeć się i skierować bieg historii w Europie w innym kierunku, bo Europa jest powołana do tego, by powrócić do Pana Boga, ale ten proces nie może odnieść sukcesu bez mężczyzn, nawróconych mężczyzn, którzy mężnie świadczą oraz bez kobiet, które pomagają mężczyznom.

abp Zbigniew Stankiewicz, homilia, 4 listopada

 

Ojcostwo jest powołaniem każdego mężczyzny, bez wyjątków. Natomiast nie każde powołanie do ojcostwa realizuje się poprzez założenie rodziny i posiadanie własnych dzieci. Dojrzałe ojcostwo to szczególny rodzaj więzi osobowej i przewodnictwo duchowe. Biologiczny udział w poczęciu dziecka nie jest więc najważniejszym wymiarem ojcostwa. To nam uświadamia np. postać Św. Józefa, ale też każdego zakonnika, do którego zwracamy się przecież ojcze. Nie jest też przypadkiem, że papieżowi przysługuje tytuł „Ojca Świętego”. To nie są zwroty grzecznościowe, ale tytuły dotykające istoty funkcji ojca.

Stanisław Sławiński, spotkanie na Jasnej Górze, 4 listopada

 

W obecnym momencie dziejów Europy zderzają się dwie wizje. Jedną wyznaczają takie antywartości jak aborcja czy ideologia gender, a drugą jest świat budowany według antropologii chrześcijańskiej, według Ewangelii, gdzie wartościami są: godność człowieka, zasada pomocniczości, zasada wspólnego dobra, zasada solidarności, a człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże jako mężczyzna i kobieta i powołany do wzajemnej miłości, do tworzenia rodziny.

dalej Stankiewicz

 

Całość na łamach

Wasze komentarze 7 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

  • Ten cały gender to rzeczywiście shit nadający się do gnoju, ale boga i tak nie ma, panowie biskupi.

  • Biologiczny udzial w poczeciu dziecka nie jest najwazniejszym wymiarem ojcostwa,macie panowie racje tylko co z tymi tatusiami co to glosza w swiatyniach?

  • FAJNE to hasło „My chcemy Boga” – nie ma głupich najpierw dajcie na tacę.

  • ROKITA: to dobry pomysł. Każdy kto domaga się Boga powinien najpierw złożyć odpowiednią sumę na specjalnych tacach umieszczonych w liceach, na uniwersytetach i politechnikach.
    Odmowa wpłaty scigana byłaby jako wykroczenie finansowe.

  • O Matko, całe to nauczanie abepe Zbigniewa Stankiewicza nt OJCOSTWA można se potłuc o kant dupy. Niech Jego Fluorescencja najpierw przeczyta książkę Oriany Fallaci „Siła rozumu”, a potem zabiera głos o tworzeniu RODZINY, kuervas !
    Hej !-