Motto tygodnia: Czy Kościół zmieni pedofilskie trzęsienie ziemi?

Europa jest wartością wciąż poszukiwaną – nie jest czymś, co już osiągnęliśmy. Europa jest niejako ciągle przed nami w sensie pewnego ideału i pewnej wartości, do której dążymy. To rozumienie Europy oczywiście zakłada właśnie przede wszystkim pewną wartość kulturową. Jak wiemy, nie da się precyzyjnie określić granic geograficznych Europy. Nie da się zdefiniować Europy, wyznaczając jej ciasne ramy. Natomiast Europę możemy identyfikować właśnie poprzez system wartości.

prof. Paweł Bortkiewicz, Radio Maryja, 7 września

 

Najistotniejszą sprawą – wobec sekularyzacji i narzucania antropologii bez Boga – jest odwrót od tego sposobu myślenia. Na polu filozoficznym potrzebna jest odpowiedź na nihilizm i relatywizm, obecne w teorii poznania i w moralności. Bowiem skutkuje to pragmatyzmem, a nawet cynicznym hedonizmem w sferze życia codziennego. Odpowiedzią może być tylko dojrzała wiara. Nic cenniejszego nie mamy do ofiarowania Europie niż dojrzałą wiarę. Skoro dzisiejsza sytuacja Europy jest właśnie taka, katolicy w Polsce, rozumiejąc tę sytuację, winni podejmować wysiłki w kierunku zdobycia dojrzałej wiary. Dojrzałej to znaczy takiej, która jest również misyjna. Potrzebne jest przejście od wiary podtrzymywanej społeczną tradycją do wiary bardziej osobistej, dojrzałej, oświeconej i płynącej z głębokiego przekonania. Tylko w taki sposób Polska będzie w stanie pomóc Europie. 

abp Stanisław Gądecki, KAI, 7 września

 

Całość na łamach

Wasze komentarze 5 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.