Motto tygodnia: Czy Kościół zmieni pedofilskie trzęsienie ziemi?

Autor
Karolina Rogaska

Więźniowie niezłomni

numer 31/2016

Patriotyzm ułatwia resocjalizację. Akurat!

Bardziej lub mniej zdemoralizowani pensjonariusze więzień i aresztów zgodnie z zarządzeniem zaczęli teraz odwiedzać i sprzątać pomniki wyklętych, składać kwiaty na ich grobach, brać udział w konkursach historycznych związanych ze świętami narodowymi oraz wyklętymi. A nawet w tzw. rekonstrukcjach. Jak informuje nas Maciej Solecki z więzienia w Opolu…

„taka forma zajęć to dla wielu skazanych również niejednokrotnie pierwsza możliwość poznania faktów z historii Polski”.

W patriotycznym uwrażliwianiu muszą brać udział funkcjonariusze Służby Więziennej. Bo „udział funkcjonariuszy Służby Więziennej w tym podniosłym wydarzeniu (uroczystościach upamiętniających partyzantów ze zgrupowania „Ponury – Nurt” z Gór Świętokrzyskich w czerwcu tego roku – przyp. K.R.) ma na celu przywracanie pamięci o polskich bohaterach a także utrwalenie wśród funkcjonariuszy postawy patriotycznej. Postawa ta jest szczególnie istotna w celu realizacji oddziaływań wobec osób pozbawionych wolności”.

We Wrocławiu więźniowie i funkcjonariusze „utrwalali postawę patriotyczną”, oddając hołd niezłomnym zamordowanym na terenie ich jednostki. Wszystko to okraszone „montażem artystycznym” poświęconym oddziałowi por. Franciszka Olszówki „Otta”. Nie udało nam się dowiedzieć, czy „montaż artystyczny” oddał złożoność życiorysu Olszówki, zwanego też „krwawym upiorem powiatu kępińskiego”, kolejno: folksdojcza, żołnierza Armii Krajowej, komendanta posterunku Milicji Obywatelskiej, a przede wszystkim człowieka, który nie wahał się strzelać do władzy zwierzchniej, gdy mu się przestała podobać.

W Areszcie Śledczym na Warszawskim Mokotowie odbył się koncert ku czci rotmistrza Witolda Pileckiego, a Zbigniew Ziobro we własnej osobie wziął udział w tym wydarzeniu. Spotkania z czcią Pileckiego w tym akurat wypadku więźniom niestety poskąpiono.

całość na łamach

Wasze komentarze (0)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.