Motto tygodnia: Ale draka! Afera Piebiaka!

ico-1
numer 15/2016
Autor: JAN

W kościołach w całej Polsce księża odczytali list episkopatu postulujący barbarzyńskie zaostrzenie ustawy aborcyjnej. Wierni przyjęli wiadomość o zaostrzeniu antyaborcyjnego kursu bez większego sprzeciwu. W Warszawie w kościele św. Anny kilkanaście kobiet wyszło z kościoła, gdy ksiądz odczytywał list biskupów. Jedną z pań, która głośno dała wyraz oburzeniu, wyproszono z kościoła. W kilku miastach odbyły się manifestacje przeciwko zaostrzeniu ustawy organizowane przez partie Razem. W Warszawie przed Sejmem kilka tysięcy demonstrantów skandowało: „Budujecie piekło kobiet!”. Demonstranci przypominali, że za zachowaniem obecnej ustawy była Maria Kaczyńska i pytali, jakie stanowisko w sprawie aborcji zajmuje Agata, żona obecnego bogobojnego prezydenta Dudy.

 

Policja z Piaseczna ujęła 35-letniego bezbożnika i złodzieja, który w jednym z kościołów w Wielka Sobotę, w trakcie święcenia koszyczków ukradł tacę z datkami od wiernych. Zrobił to bezczelnie na oczach parafian, a następnie oddalił się, wsiadł do samochodu i uciekł. Na marginesie tej sprawy ośmielamy się zauważyć, że pobieranie opłat za święcenie pokarmów jest niemoralne. „Darmo wzięliście, darmo dawajcie” – czytamy w Ewangelii św. Mateusza.

 

Wasze komentarze (1)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

 • APELUJĘ, a właściwie BARDZO PROSZĘ wszystkich Polaków, którym nie jest obojętna wszechwładza kleru katolickiego o zainteresowanie się procederem, jakiego dopuszcza się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie i Naczelny Sąd Administracyjny w sprawach dotyczących obywatel – Kościół katolicki.
  Będę uczestnikiem posiedzenia sądu ze skargi proboszcza mojej parafii chrztu na decyzję GIODO, nakazującą mu zamieścić w księdze chrztu adnotację o moim nienależeniu do Krk i tym samym zaprzestania dalszego przetwarzania moich danych osobowych.

  Wraz z kilkusetosobową grupą śmiałków od roku 2011 usiłujemy dowieść, że organy państwa wraz z wymiarem sprawiedliwości bezpodstawnie omijając zapisy obowiązującego prawa powszechnego, a wręcz łamiąc je, dają przyzwolenie zarządcom Krk do manipulowania ilością wiernych.
  Wykaz łamanych przepisów:
  – Konstytucja RP
  – Ustawa o ochronie danych osobowych
  – Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła
  – Ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania
  – Kodeks cywilny
  – Europejska konwencja praw człowieka
  Wywołująca wrażenie w Rocznikach statystycznych GUS liczba 95% wiernych, publikowana na podstawie zmanipulowanych danych źródłowych ISKK, zawiera wszystkich ochrzczonych, bez uwzględnienia konwertytów, osób od lat nie mających żadnych związków z tą organizacją, Polaków mieszkających za granicą i apostatów (osoby, które poddały się procedurze kościelnej w celu wystąpienia z niego, ale w istocie pozostały nadal katolikami z tym, że nieświadomie dokonały ekskomuniki na własne życzenie).

  Ten zakłamany stan rzeczy, niestety, ma katastrofalny wpływ na funkcjonowanie naszego kraju w wielu obszarach życia z powodu uzurpatorskiego wpływu kleru na tworzenie prawa polskiego, indoktrynację dzieci i młodzieży, przejmowania nieruchomości państwowych i samorządowych, wyłudzanie z budżetu państwa oraz samorządów miliardów złotych rocznie na rzecz kleru, finansowanie uroczystości religijnych przez spółki skarbu państwa itp.
  Znaczna część społeczeństwa polskiego dostrzega ten ogromny problem, jednakże nie rozumie jego przyczyn. Na ogół Polacy sądzą, że wystarczy nie chodzić do kościoła i nie przyjmować księdza po kolędzie, a rozwiąże się on sam, podczas, gdy kler uzyskuje swoją władzę i bizantyjskie bogactwo z powodu zmanipulowanej, wysokiej ilości tzw. wiernych.

  Bardzo Państwa proszę o jak najliczniejsze przybycie na w/w rozprawę, dając w ten sposób swój wyraz niezgody na dalsze orzekanie sądu polskiego na podstawie Kodeksu kanonicznego.
  Dane o posiedzeniu sądu: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, ul. Jasna 2/4, Sala F
  Data rozprawy: 15 kwietnia bieżącego roku. Godzina: 9:20 Sygnatura akt: II SA/Wa 1335/15.