Motto tygodnia: Opozycja podzielona, a Kaczor ze śmiechu kona.

Płody walczące

numer 35/2015

Prima aprilis? Nie, to Senat Rzeczpospolitej.

Od 25 lat każdego miesiąca – z wyjątkiem szczęśliwych miesięcy wakacji sejmowych – poznajemy kolejne dowody na zbędność Senatu. Ale to, co dzieje się przez ostatnie 4 lata, czyli w wyłącznie prawicowej izbie refleksji, wybranej według – pożądanej ponoć przez naród – ordynacji jednomandatowej, znacznie przekracza wcześniejsze osiągnięcia. Przykład – jeden z tysiąca – to wniesiony do Sejmu rzutem na taśmę senacki projekt ustawy o uprawnieniach kombatanckich dla wdów po płodach niewiast niesłusznie zamkniętych za komuny.

Zgodnie z obecnym stanem prawnym – wynikającym z ustaw przyjętych w duchu patriotycznego uniesienia w roku 1991 i wielokrotnie potem udoskonalanych – wszelkie w zasadzie nieprzyjemności, które spotykały obywateli PRL ze strony państwa, uznaje się za „działalność równorzędną” wobec walki z bronią w ręku z armią hitlerowską. I ofiarom takich nieprzyjemności przysługuje odszkodowanie od skarbu państwa. Chętnie i szeroko korzystają w tego uprawnienia internowani w stanie wojennym i inni peerelowscy opozycjoniści – zmarły w zeszłym roku siedmiokrotny senator Zbigniew Romaszewski dostał ćwierć miliona złotych.

I to, jak się okazuje, nie wystarczy. Ostatnio pisowski senator z Ostrołęki Robert Mamątow przekonał wysoką izbę, że odszkodowanie za pozbawienie wolności należy się także urodzonym w więzieniu dzieciom oraz osobom, które siedziały w pudle w brzuchach matek.

Zdaniem senatora Mamątowa płacenie odszkodowania za zniewolenie na etapie życia płodowego „zapewni wzrost poczucia sprawiedliwości społecznej. Zostanie to zrealizowane poprzez odczucia osób, które w sposób osobisty doświadczyły szkód i krzywdy i które potencjalnie uzyskają ich rekompensatę, jak i osób trzecich zauważających poczuwanie się do odpowiedzialności Państwa Polskiego za szkody i krzywdy wyrządzone w przeszłości”.

całość na łamach

Wasze komentarze (1)

Odpowiedz na „Nina IdAnuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany.