Motto tygodnia: Za Platformy ciepła woda z kranu, za PiS-u koncertowy zamach stanu.

O nas

WYDAWCA
"URMA" Sp z o.o.

ADRES redakcji i wydawcy
00-789 Warszawa ul. Słoneczna 25,
tel. : 22 848-84-48, 22 848-44-20, 22 848-96-68
tel./fax 22 849-72-47 i 22 849-72-58

DZIAŁ HANDLOWY: 22 849-59-38

INTERNET
http://www.nie.com.pl - także prenumerata internetowa
E-MAIL NIE@redakcja.nie.com.pl

DRUK: Drukarnia Prasowa S.A., Łódź
e-mail: sekretariat@dpsa.com.pl