Motto tygodnia: Zrozumcie to wreszcie – ktoś może was wyhuśtać w areszcie.

O nas

WYDAWCA
"URMA" Sp z o.o.

ADRES redakcji i wydawcy
ul. Poznańska 3 lok. 9, 00-680 Warszawa
tel./fax 22 849-72-47 i 22 849-72-58

DZIAŁ HANDLOWY: 22 849-59-38

INTERNET
http://www.nie.com.pl - także prenumerata internetowa
E-MAIL [email protected]

DRUK: Drukarnia Prasowa S.A., Łódź
e-mail: [email protected]