Motto tygodnia: Zrozumcie to wreszcie – ktoś może was wyhuśtać w areszcie.

Katolicki Bógł Słońce

numer 29/2016

Kościół wydoi Unię, przerabiając światło na miliony.

Wpadł w nasze ręce dokument podpisany przez arcybiskupa metropolitę białostockiego Edwarda Ozorowskiego, biskupa drohiczyńskiego Tadeusza Pikusa, biskupa ełckiego Jerzego Mazura i biskupa łomżyńskiego Janusza Stępnowskiego. Czterej władcy wschodniej Polski podpisali porozumienie międzydiecezjalne o wspólnym projekcie wybudowania kilkuset elektrowni słonecznych.

Unijne nie śmierdzi. Dokument powstał w listopadzie 2015 r. W ślad za nim w czerwcu tego roku do parafii ściany wschodniej trafiła prezentacja z instrukcją, w jaki sposób zakładać solarne parki. Skomplikowany system finansowania, budowy, szkolenia i zarządzania przedsięwzięciem zapewnia Sieć Parków Energii Słonecznej sp. z o.o. (SPES), za którą kryje się były senator Kazimierz Jaworski.

W instrukcji wytypowano co najmniej 395 lokalizacji parafialnych instalacji solarnych. Każda parafia ma powołać spółkę celową (SPV,) w której będzie mieć 95 proc. udziałów, a 5 proc. przypadnie spółce SPES byłego senatora. Proboszcz danej parafii ma poza tym zapewnić odpowiedni grunt pod instalacje PV i uzyskać niezbędne zgody od lokalnego samorządu.

Teraz najważniejsze. Całość ma być wybudowana za dotacje unijne z działania 5.1 „Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Ponieważ jest to ściana wschodnia, a o dotacje wystąpi związek wyznaniowy, dofinansowanie będzie wynosić 100 proc. Mówiąc prościej – Unia Europejska w całości sfinansuje biznes Kościoła i byłego senatora.

całość na łamach

Wasze komentarze (1)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.