Motto tygodnia: Z jednej strony sejmowe wojska, z drugiej – kulawa Ochojska.

Autor
Wybrał WALDEMAR KUCHANNY

Z czarnej dupy się wyrwało

numer 48/16

W Niemczech jest 100 tys. policjantów na 2 mln imigrantów. 100 tys. policjantów, z czego tylko 1/3uzbrojona, nie jest w stanie upilnować 2 mln imigrantów, że którzy nie znają niemieckiego, nie mają dokumentów i są rozproszeni po terenie, na którym wcześniej byio kilka milionów Syryjczyków. Jeśli ta fala imigrantów ruszy na Polskę, to mur jest nam potrzebny na granicy niemieckiej. Wojciech Cejrowski, Radio Koszalin, 22 listopada

Czy czeka nas wojna cywilizacji śmierci z odradzającą się cywilizacją życia? Wojna A. Merkel – D. Trump, wojna Europy zdominowanej przez Niemcy i A. Merkel z wartościami odradzającej się Ameryki z jej nowym liderem D. Trumpem? A Polska po stronie… ?, Krystyna Pawłowicz, Facebook, 20 listopada Tylko polskość daje gwarancje trwania, sukcesu i zachowania wspólnej własności – publicznej i indywidualnej. Polskość daje nam tożsamość, bez której nie istniejemy w świecie. Ryszard Surmacz, Kurier Wnet, listopad

Wraz ze zmianą polityczną zatrzymaliśmy ideologię gender, ale ten stan rzeczy prowokuje do nieustannego czuwania. Nie oznacza to, że wygraliśmy całą wojnę. Wciąż musimy być czujni. Podobam dzięki mądrym decyzjom politycznym zatrzymaliśmy faę muzułmańskich nachodźców, ale wciąż musimy pamiętać, sytuacja geopolityczna, w której się znajdujemy, jest sytuacją ogromnych presji ideologicznych. ks. prof. Paweł Bortkiewicz, Fronda.pl,22 listopad

Kulminacją polskiego porządku prawnego w przestrzeni Kościoła i Państwa jest akt świadomego i wolnego uznania Jezusa Chrystusa za Króla we wszystkim, co Polskę stanowi. ks. prof. Tadeusz Guz, „Nasz Dziennik", 19 listopada

Uznanie w wymiarze społecznym Jezusa Chrystusa za Króla i szerzenie Jego panowania oznacza zatem stworzenie optymalnych warunków dla osiągnięcia ostatecznego celu człowieka – uświęcenia i zbawienia. Zarówno w kulturze, obyczajach i prawach muszą być wdrażane przykazania Boże. W przeciwnym wypadku mamy do czynienia z promowaniem grzechu i buntu, czego przykładem są prawa legalizujące związki sodomickie czy pozwalające na zabijanie dzieci nienarodzonych. Paweł Tarnowski, Pch24,19 listopad

Dekalog wiąże sumienie każdego rządzącego w Polsce, tj. w Kościele i Państwie Polskim. Każda regulacja prawna dokonywana w Polsce jest tylko dlatego prawną, że Pan Bóg osobiście udzielił rządzącym w Polsce takiej władzy. Przywróćmy najpóźniej dzisiaj tę prawdę wszystkim Polakom, iż to Jezus Chrystus obiektywnie i absolutnie pewnie jest Najwyższym Prawodawcą – także dla Prezydenta, Sejmu, Senatu i Rządu Polskiego we wszystkich aktach stanowienia czy stosowania prawa w Rzeczypospolitej Polskiej w przeciwnym razie będziemy zafałszowywać prawdę o Najwyższym Prawodawcy w Polsce. Kultura prawna w naszym Państwie wymaga istotnej korekty rozumieniu ostatecznego podmiotu prawa.

dalej Guz Poddanie się najwyższych władz państwowych Jezusowi, to nie tylko ważny symbol, ale faktyczne zobowiązanie, że zarówno rząd, jak i prezydent, będą kierowali się wartościami chrześcijańskimi w swojej pracy.

Tomasz Teluk, Mały Dziennik, 21 listopada

Dlatego też deklaracje dotyczące przyjęcia Chrystusa za Króla muszą przekładać się na czyny w postaci uchwalenia dobrych moralnie praw, bądź zmienianiu złych, już obowiązujących. (…) W tym świetle najeży postrzegać obecność podczas krakowskich uroczystości przedstawicie!’ świata polityki z prezydentem Andrzejem Dudą na czele. Zatem bez wątpienia uprawnione jest oczekiwanie na priorytetowe złożenie przez jego kancelarię projektu ustawy w sprawie wprowadzenia pełnej ochrony życia.

dalej Tarnowski Ostatnie kilka tygodni powinno rozwiać wszelkie złudzenia ludzi, którzy poczuwają się do przynależności w Polsce do opinii katolickiej. Nie ma mowy o tym by Prawo i Sprawiedliwość mogło reprezentować postulaty stanowiące minimum i fundament ładu społecznego w Polsce. Jeśli mieliśmy nadzieje, że Jarosław Kaczyński po roku 2010 zmienił swoje stanowisko w sprawie ochrony życia, dziś tych nadziei już mieć po prostu nie możemy. (…) Trzeba myśleć o tym także w kontekście przyszłej platformy politycznej dla agendy katolickiej w Polsce. Obecnie liberalne (także to PiS-owskie)państwo marginalizuje tych, którzy reprezentują jedyną trwają polską tradycję duchową, intelektualną i materialną.

Tomasz Rowiński, Mały Dziennik, 17 listopada

Przemysł zbrojeniowy to przecież miejsca pracy. Hitler budował gospodarkę, dając ludziom volkswagena- „samochód dla każdego Niemca". My powinniśmy mieć „pistoletdla każdego Polaka”, made in Poland i przywrócone referendalnie prawo do posiadania broni.

Mariusz Max Kolonko, „DoRzeczy", 21 listopada

Im bardziej Wojska Obrony Terytorialnej stają się faktem, tym bardziej nasila się atak na samą ideę ich powołania w Polsce oraz na szefa resortu obrony. (…) Uderzanie w ideę WOT nie jest walką z Antonim Macierewiczem, jest walką z państwem polskim. Katarzyna Gójska-Hejke, „Gazeta Polska", 23 listopada

AVEVALUE| 9242

Wasze komentarze (0)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.