Motto tygodnia: PiS się nie patyczkuje, idzie na całego – aresztowano Gawłowskiego.

Autor
WALDEMAR KUCHANNY

Z CZARNEJ DUPY się wyrwało

numer 45/16

Skutkiem reformacji byto rozbicie jedności Kościoła na Zachodzie i cywilizacji Christianitas (..). Jak można świętować coś, co było powodem tytu tragedii? (…) We współczesnych wspólnotach protestanckich widać, jak wygląda sytuacja, kiedy uwzględniono wszystkie postu taty, które próbuje się również narzucić Kościołowi katolickiemu, takie jak antykoncepcja, otwarcie się na tzw. nowinki teologiczne, zerwanie z celibatem. Przyjęcie tych rozwiązań, co obserwujemy w zachodnich wspólnotach protestanckich, jest maszerowaniem od degrengolady do degrengolady. Uginanie się pod postulatami, że Kościół powinien dostosowywać się do współczesnego świata, pokazuje na przykładzie kościołów protestanckich, że niczym dobrym się to nie skończyło.

prof. Grzegorz Kucharczyk, wPolityce.pl, 31 października Laicyzacja Europy postępuje, ponieważ Europa odeszła od fundamentalnych wartości, którym jednak hołdowali politycy chrześcijańscy. Jean Monnet, Konrad Adenauer – to były osoby, które egzemplifikowały tę Unię na podstawie chrześcijańskiej. A co mamy teraz?

Magdalena Ogórek, „Minęła 20" TVP, 1 listopada Europa zdradza samą siebie, zaczyna wstydzić się^ chrześcijaństwa. Zaczyna wstydzić się tej doktryny, którą wypracowała.

bp Jan Tyrawa, homilia, 30 października Kiedyś w mrokach średniowiecza garstka Iroszkotów uratowała cywilizację łacińską. Teraz kolej na nas.

Marcin Wolski, „GazetaPolska", 26 października Walka o dusze chrześcijan toczy się dziś przede wszystkim na gruncie kultury. Dwa największe uderzenia w chrześcijaństwo, jakie dokonały się w ostatnich latach, realizowane byty przez kulturę: pierwsze – gender ijego teoria płci kulturowej, drugie – ateizacja kultury, czyli praktyczna eliminacja z niej treści chrześcijańskich przez zastąpienie ich treściami neopogańskimi, sprowadzającymi człowieka do najbardziej prymitywnych instynktów.

ks. Sławomir Kostrzewa, „NaszDziennik", 26 października Dzieci stotą w centralnym punkcie zainteresowania środowisk, które wydały wojnę chrześcijańskiej duszy. Rodzice i nauczyciele alarmują: coraz więcej uczniów przychodzi do szkoły w ubrankach, na których pojawia się antychrześcijańskie symbole, odWołujące się do śmierci lub do świata upadłych duchów. Pracownicy bibliotek i księgarni przyznają, że sporym zainteresowaniem dzieci cieszą się książę 0 magii, czarach, okultyzmie, duchach 1 potworach. Czy tego typu zabawy, przedmioty, książki lub filmy są bezpieczne dla dzieci? Wietu psychologów i kulturoznawców twierdzi jednoznacznie: zdecydowanie nie.

dalej Kostrzewa Pragnę wyrazić swój stanowczy sprzeciw w związku z oddawaniem pomieszczeń Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury na koncert Natalii Przybysz i wyzywam do odwołania tego koncertu. Natalia Przybysz jest aborterką, ostatnio promującą swoją płytę wykorzystu’tąc do tego historię zamordowania przez nią jej trzeciego dziecka. Nie godzi się osobie takiej udostępniać pomieszczeń należących do społeczeństwa gminy Nadarzyn. W tych pomieszczeniach, w których ma przebywać dzieciobójczyni, zazwyczaj bawią się i uczą nasze dzieci. Takie działanie ta wstyd i hańba dla Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury i dla gminy Nadarzyn!

mieszkańcy Nadarzyna, petycja, 29 października Cywilizacja liberalna bestializuje ludzi. Grzech znieczula, zasłania oczy. Otępia sumienie. Ideologia podpowiada zbrodnicze rozwiązania. Bez naszej katolików, chrześc^n, poświęcenia nie da się rozerwać tego pierścienia śmierci.

Robert Teklieli, „GazetaPolska", 26 października Użytkownicy Facebooka wielokrotnie poprzez wewnętrzny mechanizm Facebooka zgłaszali do usunięcia profite i treści znieważające Polskę, Żołnierzy Wyklętych, Powstańców Warszawskich, a także godzące w uczucia religijne, zwłaszcza znieważające Sw Jana Pawta II. Z informacji, które docierają do nas wynika, że Facebook niezwykle rzadko uwzględnia takie zgłoszenia.

Reduta Dobrego Imienia, oświadczenie, 1 listopada Postępowanie Fejsbuka PL to materiał na pozew zbiorowy z racji złamania zasad świadczenia usługi. Należy wytoczyć sprawę sądową. Uważam też, że Sejm powinien zareagować na zagrożenie cenzurowania debaty publicznej, przez prywatnego monopolistę. Jakaś inicjatywa poselska?

Rafał Ziemkiewicz, Twitter, 31 października

AVEVALUE| 7371

Wasze komentarze (0)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.