Motto tygodnia: PiS się nie patyczkuje, idzie na całego – aresztowano Gawłowskiego.

Wieści z kruchty

numer 03/17

Zatrzymany 28 września 2016 r. dyrektor salezjańskiego Domu Dziecka im. św. Dominika Savio w Częstochowie ks. Mirosław L. posiedzi w areszcie do 1 marca. Sąd okręgowy utrzymał bowiem w mocy postanowienie sądu rejonowego o przedłużeniu aresztu dla księdza, który jest oskarżony o molestowanie seksualne dwóch wychowanków w wieku 14 i 15 lat i naruszenie nietykalności cie lesnej innego z podopiecznych. Decyzja sądu cieszy, tym bardziej że o uwolnienie księdza energicznie zabiega l i jego przel ożeni z zakonu sal ezjańskiego, którzy za pośrednictwem obrońcy złożyli poręczenie. Zapewniali w nim, że po opuszczeniu aresztu ks. Mirosław L. nie będzie utrudniał śledztwa i stawi się na każde wezwanie prokuratury. List w obronie księdza napisał a też grupa częstochowskich parafian. + Przy torach kol el owych pod wiaduktem w Olkuszu znaleziono cialo ks. Piotra Pisarczyka, wikariusza parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Olkuszu, pracującego również w parafiach w Sosnowcu i Będzinie. Ksiądz najprawdopodobniej popełnił samobójstwo. W komunikacie z wiadomością o tragicznej śmierci młodego kapłana diecezja sosnowiecka napisała, że ksiądz przegrał walkę z „chorobąnatury psychicznej". + Prokuratura z Ostrołęki skierowała do Sądu Rejonowego w Kętrzynie akt oskarżenia przeciwko ks. Jarosławowi M. byłemu proboszczowi wiejskich parafii w okolicach Ornety i Kętrzyna. Według ostrołęckiej prokuratury ksiądz dopuścił się tzw. innych czynności seksualnych wobec ośmiu dziewczynek poniżej 15. roku życia. Zawiadomienie o dziwnym zachowaniu księdza złożyła dyrektorka szkoły, która dowie•, działa się o tym od uczeni nic. Dziewczynki opowiedzialy, że ksiądz namawiał je do rozbierania się i kąpiel i w jego obecności oraz dotykał je w miejsca intymne w czasie nauki pływania. Nal eży podkreślić, że wcześniejsze śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Relonową w Kętrzynie bylo dwukrotnie umarzane. Prokuratura uzasadniał a to brakiem znamion czynu zabronionego i dostatecznych dowodów popełnienia przestępstwa. Bardziej odważna prokuratura z Ostrołęki zna lazła dowody i poinformowala o akcie oskarżenia arcybiskupa warmińskiego. Kuria zapowiedział a, że podejmie stosowne kroki wobec lubieżnego księdza po prawomocnym orzeczeniu sądu. + Warszawska policja olala powiadomienie wiceministra obrony narodowej Bartłomiej a Kownackiego, który doniósł na Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Ośrodek nagłośnił sprawę bydgoskiego prał ata Romana Kneblewskiego, który z ambony mówił o inwazji najeźdźców islamistów. Ośrodek postanowił przetłumaczyć kazanie Kneblewskiego i wysłać je do Watykanu. Potrzebne 1200 zł zebrano błyskawicznie. Zdaniem Kownackiego zbiórka na tłumaczenie był a nielegalna. Warszawscy policjanci nie przestraszyli się wiceministra i zamknęli sprawę, uznal ąc, że nie doszło do złamania prawa. Poczta Polska zrezygnował a z wydania znaczka z okazji 25-tego final u Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W zamian wyemitowala znaczek z fragmentem obrazu „Pokłon Trzech Kró li" włoskiego ma larza Santi di Tito, znajdulącego się w ołtarzu głównym kościoła św. Marcina z Tours w malopolskich Krzeszowicach. Zapewne przez przypadek z Krzeszowic pochodzi nadzoruj ący Pocztę Polską minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. JAN

Wieści na pożytek pasterzy i owieczek czerpiemy z prasy lokalnej.

AVEVALUE| 7366

Wasze komentarze (0)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.