Motto tygodnia: Z jednej strony sejmowe wojska, z drugiej – kulawa Ochojska.

listy

numer 52/16

My złodzieje, Od wielu miesięcy jestem zmuszony wysłuchiwać „zakrzyku” zwolenników PIS skierowanego wobec niewyznających ich ideologii: „CałaPolska z was się śmieje, komuni ści i złodzieje”. To nic, że słowa te skierowane są wobec młodych ludzi (studentów,rodziców z małymi dziećmi), którzy z komunizmem (ai złodziejstwem) nie mają nic wspólnego. Retoryka PiS musi być taka, bo tak zarządził Pan Jarosław. Ale „zakrzyk”zmienił się ostatnio w sejmową „zaśpiewkę”. W czasie obrad Sejmu, po wykluczeniu po sła Szczerby, posłowie PiS zaśpiewali: „CałaPolska z was się śmieje, komuniści i złodzieje”. Ubolewając nad postępującym podziałem społeczeństwa, proponuję, aby zacytowany „zakrzyk”(„zaśpiewka”)stał się jedynym, obowiązującym dla wszystkich partii i ugrupowań w Polsce. Wtedy nikt nikogo nie będzie obrażał. Albo na odwrót. I będzie święty spokój. Zbyszek Szachnowski, Wrocław

Rechot

O powodach obecnej sytuacji politycznej Polski napisano już tyle analiz, że szkoda je powtarzać. Uważam jednak, że jeden wątek umyka w tym całym zamieszaniu, mówię o konsensusie konstytucyjnym zaaprobowanym przez Polaków w dniu 25 maja 1997 r. To Polacy, w referendum konstytucyjnym, jasno opowiedzieli się za demokratycznym państwem prawa oraz zasadą trójpodziału władzy. Obecna partia rządząca robi zaś wszystko, aby przekształcić Polskę w kraj autorytarny. I na to zgody nie ma i być nie może, gdyż zdegradowałoby to nas cywilizacyjnie. A najweselsze jest to, że obecny przewodniczący związku zawodowego, który jest symbolem zmian ustrojowych w Polsce, zredukował go swoją wypowiedzią z 19 grudnia 2016 r. do roli bojówki partii rządzącej. Rechot historii rozległ się siarczyście!

AVEVALUE| 2370

Wasze komentarze (0)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.