Motto tygodnia: Z jednej strony sejmowe wojska, z drugiej – kulawa Ochojska.

foto

numer 41/16

I Dwóch 7-letnichchłopców z Żywca okradło dorosłego mężczyznę. Działa Ii według ściśle usta Ionego planu. Pierwszy, jadąc na rowerze, ce Iowo doprowadził do ko Iizji z samochodem. Gdy kierowca wyszedł z auta, żeby zobaczyć, co się stał o, drugi z chłopców ściągnął zfote la portfel z pieniędzmi i dokumentami. Pol icjanci zatrzymał i siedmiol etnich przestępców. Wróżymy im wielką przyszłość. I Rzeszowski Dom Kultury, Towarzystwo Przył aciół Rzeszowa i Urząd Miasta Rzeszowa zamierzały zorganizować Festiwal Piosenki o Rzeszowie. Festiwal został odwoł any z powodu, jak napisa Ii organizatorzy, zbyt mał ej liczby prezentacji muzycznych kwa Iifikujących się do publicznego wykonania. Doradzamy Festiwal Przemówień. I Na komendę w Ostrowcu Świętokrzyskim zgłosiła się 22-letniaobywatelka. Była zaniepokoł ona losem partnera zatrzymanego wcześniej przez pol icję. Pol icjanci poczul i od niej alkohol i zapytal i, w jaki sposób dotarła na komendę. Kobieta twierdziła, że podwiózł ją znał omy. Po Iicjanci zna Ieźł i na pobliskim parkingu samochód, w którym rzeczywiście siedział znaj omy kobiety, także pij any, oraz dwoł e dzieci: 8-miesięcznei 2-letnie. Po krótkim śledztwie po Iicjanci usta Iił i, że samochodem kierował a pij ana 22-latka, która odpowie nie tylko za jazdę po pił aku, ale także za opiekę nad dziećmigdy była w stanie upoł enia alkoho Iowego. IZ budynku Prokuratury ReI onowej w Białymstoku uciekł 26-letniPaweł G. Mężczyzna wykorzystał nieuwagę pilnuł ących go pol icjantów. Wyszedł z prokuratury, choć na rękach miał kajdanki, a na nogach klapki. Pol icja ujęł a uciekiniera po kilku dniach. Razem z nim zatrzymał a kilku jego znaj omych, którzy pomagal i mu się ukryć. I Wczesnym rankiem w niedzieł ę po samochodach zaparkowanych przy ul. Armii Krajowej w Łęcznej skakał 33-letnimężczyzna. Został zatrzymany przez poł icję. Był pjany. Po wytrzeźwieniu wyłaśnił, że wracałąc z wesel a, pokłócił się z rodziną. Zdenerwował się tak dal ece, że postanowił odreagować stres spacerem po samochodach. I Obóz Auschwitz II-Birkenauodwiedziło dwóch 17-latkówz Portuga Iii. Postanowi Ii uwiecznić wizytę w obozie przez wyrycie imion w cegłach bramy głównej obozu. Zostal i zatrzymani i oskarżeni o niszczenie historycznego miejsca. Przyznal i się do winy i chcieł i dobrowolnie poddać karze. Proponowa Ii rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata i grzywnę. Prokuratura nie była usatysfakcjonowana tą propozycją i skierowała do sądu akt oskarżenia. 138-letnimieszkaniec gminy Wałcz wrócił w niedzieł ę wieczorem do domu, wszczął awanturę i rozł ał benzynę, grożąc jej podpaleniem. Domownicy – żona i pięcioro dzieci w wieku od 4 do 14 lat – zdoła Ii uciec. Po zatrzymaniu przez po Iicję twierdził, że chciał jedynie nastraszyć żonę. Został osadzony na 3 miesiące w areszcie tymczasowym. 126-letniaAgnieszka K. weszła w środku nocy do mieszkania był ego chłopaka przy ul. 11 Listopada w Radomsku. Nie musiała się włamywać, bo miał a klucze do drzwi. W mieszkaniu spali chłopak i jego rodzice. Pani Agnieszka zabrała z mieszkania dekoder, maszynkę do włosów, odzież i ulotniła się. Przed wyjściem odkręciła kurki z gazem. Na szczęście nad ranem niedoszłego teścia obudził zapach gazu. Agnieszka K. nie przyznał e się do winy, mimo że w jej mieszkaniu zna Ieziono skradzione fanty. I Śląski oddział Straży Granicznej zdemaskował i zatrzymał 3 kobiety, obywatelki Polski, które za pieniądze zawarł y związek małżeński z Turkami zagrożonymi deportacją z Polski. Dwie został y już skazane na rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Trzecia czeka na proces. Zatrzymany został też obywatel Turcji, który zorganizował fikcyjne małżeństwa. Za ślub z Pol ką Turcy płacil i po kilka tysięcy złotych. IW stawie w Marszewskiej Ko Ionii nieda Ieko Pruszcza Gdańskiego utopił się 61 -letni mieszkaniec powiatu gdańskiego. Według świadków mężczyzna, który karmił kaczki, nagle się przewrócił i wpadł do stawu. Pol icjanci wykluczył i udział osób trzecich. Gdyby karmił łabędzie, nic by mu nie był o. I Na poł icję w Rzeszowie zadzwonił mężczyzna z prośbą o pomoc. Twierdził, że wpadł do dziury nieda Ieko ul. Kościuszki i nie może się wydostać o własnych siłach. Pol icjanci zlokał izował i pechowca i przy pomocy strażaków wydobyl i go z nieosłoniętej piwnicy. Potem zawieźł i go do aresztu. Okazało się bowiem, że pechowiec, 59-letni mieszkaniec gminy Świlcza, jest poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. Do niecodziennego wypadku doszło w Gołdapi. Z okna na III piętrze budynku przy ul. Paderewskiego wyskoczył o trzech mężczyzn. Skoczkowie zosta Ii przewiezieni do szpita Ia. Odnieśli wie Ie obrażeń. Wszyscy byl i pij ani. Pol icja chce ustal ić, co skłonił o mężczyzn do zespoł owego skoku. I Dużo szczęścia miał 22-letnimężczyzna, który montował insta Iację przeciwpożarową w Szpita Iu Bie Iańskim w Warszawie. Wpadł przez szklany świetlik w dachu do bloku operacyjnego. Zleciał do śluzy, gdzie trzymane są brudne narzędzia. Nic mu się nie stał o, ale zaniepokoł eni lekarze zrobi Ii mu na wszelki wypadek tomografię komputerową. 122-letnimężczyzna i jego 16-letniaznał oma spadli z mostu na rzece Biał ej w Bielskubiałej. Mężczyzna niósł dziewczynę na rękach, a następnie posadził na barierce mostu. Potem spadli oboł e do rzeki, z której wyciągnęł i ich po Iicjanci. Pechową parę przewieziono do szpital a. Według pierwszych ustal eń facet był lekko napity.

D.J.

Doniesienia zaczerpnięte zostały w dobrej wierze z prasy lokalnej jako godne upowszechnienia.

AVEVALUE| 7887

Wasze komentarze (0)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.