Motto tygodnia: Z jednej strony sejmowe wojska, z drugiej – kulawa Ochojska.

Autor
K.P.,Warszawa

Dziadek z SB

numer 04/17

Wiceprezes IPN dr Cenckiewicz w TVPiS Info (5stycznia) wyznał, że jeden z jego dziadków służył Polsce Ludowej jako oficer SB. Zapewne dla zmycia z siebie piętna „resortowego dziecka" żarl iwie odmówił mantrę o winie tych, którzy – jak jego antenat – „przyczyniali się do utrwa lania panowania komunizmu". Listę tych zaprzańców poszerzył o prokuratorów i sędziów. Nie jest konsekwentny. Bardziej niż oni do utrwal enia systemu przyczyni li się nauczycie le, literaci, artyści, aktorzy, kabareciarze, cyrkowcy, sportowcy i różnej profesji mistrzowie. To by Ii faktyczni „utrwaIacze". Cenckiewiczowi obce jest popu Iarne wśród szerokiego grona historyków myślenie alternatywne. PoIega ono na snuciu przypuszczeń, co by byIo, gdyby postąpiono inaczej. Np. gdyby wszyscy odmówi Ii „koIaboracji" z narzuconą nam po wojnie władzą, ustawiI i kosy na sztorc i poszli do lasu, względnie usiedli na torach, blokuI ąc pociągi wywożące w głąb ZSRR demontowane w Niemczech i na Śląsku w fabrykach maszyny. Większość historyków sądzi, że dostąpiI ibyśmy zaszczytu bycia 18. republiką. Można pokusić się o porównanie obecnej sytuacji do tej w 1944 r. i później – władzę zdoby Ii pisowcy w wyniku głosowania, ale – jak publicznie ogłosił czo I obitnie naczelnik państwa, poseł Kaczyński – „bez Ciebie, Ojcze Dyrektorze, nie byłoby zwycięstwa". Klęska także od niego nadejdzie. Niechybnie.

AVEVALUE| 1791

Wasze komentarze (0)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.